Jiráskovo gymnázium » Informace ředitelství » Dokumenty školy » Základní dokumenty školy


Nabídka volitelných předmětů pro čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia pro školní rok 2017-18

Zde se můžete seznámit s tím, jaké předměty Vám nabízíme a jaký bude obsah jejich studia.


Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2017-18 pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (ŠVP)

Určeno pro primu a sekundu.

Školní vzdělávací program (ŠVP) pro čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

Cesta gymnaziálním studiem je cestou k dospělosti, cestou k dospělému životu. Setkání, zkušenosti a dovednosti, které na téhle cestě potkáme, posbíráme, získáme nás poznamenají, ovlivní, nasměrují na celý příští „dospělý“ život. A vydat se na tuhle cestu a nesejít z ní, ale hledat na ní tu svou křižovatku, svůj směr - o to nám běží. „Nám“ - tedy studentům – cestovatelům k dospělosti, i pedagogům – jejich průvodcům. Přečíst celý článek…

Školní vzdělávací program (ŠVP) pro nižší stupeň osmiletého gymnázia dle RVP ZV

Život je poznávání, poznávání je život. Velkou část poznání získáváme ve škole, ale život není jen škola. Naštěstí. Školní vzdělávání má být přirozenou součástí života. Přečíst celý článek…

Školní řád

Školní řád popisuje chování všech účastníků vzdělávacího procesu a je pro všechny závazný. Tato verze školního řádu platí od 1. 9. 2012.

Související odkazy:


Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady Jiráskova gymnázia v Náchodě proběhly dne 13. listopadu 2014. Přečíst celý článek…

Koncepce rozvoje školy

Současná doba tvorbě koncepce příliš nepřeje. Nacházíme se v okamžiku přípravy velké změny v našem školství - tzv. kurikulární reformy. Jejím obsahem je přechod od formálních znalostí ke kompetencím. Kompetence je soubor znalostí, dovedností a postojů potřebných k životu ve společnosti. Za základní kompetence jsou považovány kompetence k celoživotnímu učení, k řešení problému, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence obcanské a kompetence pracovní. Reforma navíc umožňuje zcela změnit formu i metody výuky. Výuka nemusí být striktně organizována do klasických vyučovacích hodin, ani do klasických vyučovacích předmětů. Náš sbor se nachází právě v okamžiku, kdy hledá své silné a slabé stránky, uvažuje o tom, co je dobrá škola, jaký by mel být profil absolventa a jak toho dosáhnout. Teprve tyto poznatky nám umožní přijmout odpovídající koncepci rozvoje školy.

Celý dokument ve formátu PDF může stáhnout pomocí odkazu níže.

Související odkazy:


ICT plán školy

ICT plán školy je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 a popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití ve výuce. Přečíst celý článek…Copyright 2007 www.clickmedia.cz - tvorba www stránek a webdesign. Tento web používá redakční systém Clips.

Prohlášení o přístupnosti | Napište nám | Poslední aktualizace webu: 21.11.2017