Jiráskovo gymnázium » Informace ředitelství » Výroční zprávy » O činnosti


Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2016-17

12.11.2017

Výroční zpráva o činnosti školy má tyto části:
 • základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,
 • přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,
 • rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,
 • údaje o přijímacím řízení,
 • údaje o výsledcích vzdělávání žáků,
 • údaje o prevenci sociálně patologických jevů,
 • údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
 • údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,
 • základní údaje o hospodaření školy,
 • údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,
 • údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,
 • údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,
 • údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání,
 • o poskytování informací.
Chcete-li si něco z toho přečíst, otevřete si přiložený soubor.

Autor: Pavel Škoda


Starší výroční zprávy o činnosti Jiráskova gymnázia
Copyright 2007 www.clickmedia.cz - tvorba www stránek a webdesign. Tento web používá redakční systém Clips.

Prohlášení o přístupnosti | Napište nám | Poslední aktualizace webu: 18.02.2018