Jiráskovo gymnázium Náchod

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled příspěvkových organizací školství pro roky 2019-2020

(§28, odst 3 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

schváleno usnesením Rady KHK č. RK/35/1966/2017 dne 11. 12. 2017        
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 částky
v tis. Kč
rok vlastní
výnosy
hlavní
činnost
výnosy doplňková činn. vlastní
výnosy
celkem
náklady hlavní činnost náklady doplňková činn. náklady
celkem
neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlav. činnost) výsledek hospodaření
(doplňk. činnost)
investiční dotace a příspěvky
2019 1 355,400 0,000 1 355,400 38 410,400 0,000 38 410,400 37 055,000 0,000 0,000
2020 1 320,000 0,000 1 320,000 38 444,900 0,000 38 444,900 37 124,900 0,000 0,000

(c) Jiráskovo gymnázium Náchod