Jiráskovo gymnázium Náchod

Počty přihlášek do 1. kola přijímacího řízení

31.03.2017
Obor
Počet
přijímaných
Počet
přihlášek
Poznámka
79-41-K/81 60 144
osmileté gymnázium
79-41-K/41 60 115
čtyřleté gymnázium

Podrobné informace o všech školách můžete nalézt na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje (ŠIP KHK).

Pavel Škoda

(c) Jiráskovo gymnázium Náchod