Jiráskovo gymnázium » Informace ředitelství » Dokumenty školy » Pro studenty a veřejnostDen otevřených dveří Jiráskova gymnázia v Náchodě

08.01.2018

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?
Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost!!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na

Den otevřených dveří

ve čtvrtek dne 18. ledna 2018.

Program

Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní a hudební vystoupení, výstavy a prezentace a přijde i kouzelník …
 • 16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace o čtyřletém gymnáziu.
 • 17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace o osmiletém gymnáziu.
Podrobný program je v příloze.

Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

Vytisknout tento článek …

Související odkazy:


Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled příspěvkových organizací školství pro roky 2019-2020

(§28, odst 3 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

schváleno usnesením Rady KHK č. RK/35/1966/2017 dne 11. 12. 2017        
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 částky
v tis. Kč
rok vlastní
výnosy
hlavní
činnost
výnosy doplňková činn. vlastní
výnosy
celkem
náklady hlavní činnost náklady doplňková činn. náklady
celkem
neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlav. činnost) výsledek hospodaření
(doplňk. činnost)
investiční dotace a příspěvky
2019 1 355,400 0,000 1 355,400 38 410,400 0,000 38 410,400 37 055,000 0,000 0,000
2020 1 320,000 0,000 1 320,000 38 444,900 0,000 38 444,900 37 124,900 0,000 0,000

Vytisknout tento článek …


Výsledky voleb do školské rady Jiráskova gymnázia

Dne 24. listopadu 2017 proběhly volby do školské rady Jiráskova gymnázia na funkční období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.

Zvoleni byli:

Za zákonné zástupce nezletilých žáků

 • Ing. arch. Michal Ježek

Za zletilé žáky

 • Jan Škoda

Za pedagogické pracovníky

 • Mgr. Milan Poutník
 • Ing. Dalibor Vích

Za zřizovatele jsou do 19. 2. 2018 členy školské rady

 • Jan Birke
 • Mgr. Denisa Pokorná
Pavel Škoda, ředitel školy

Související odkazy:


Seznam kandidátů na členství ve školské radě

16.11.2017

Zletilí žáci (řazeno podle abecedy)

 • Jirman Tomáš, 3.B
 • Škoda Jan, 3.A

Zákonní zástupci nezletilých žáků (řazeno podle abecedy)

 • Ing. Arch. Ježek Michal (kvinta B, architekt, Atelier TSUNAMI s.r.o.)
 • Mgr. Melichar Dominik (prima A a 1.A, ředitel, Domov sv. Josefa, Žíreč u Dvora Králové n. L.)

Z každé skupiny kandidátů je možné zaškrtnout nejvýše jednoho kandidáta. Do rady budou jmenováni (za předpokladu předepsané volební účasti, tj. jedné pětiny všech oprávněných osob) jeden žák a jeden zákonný zástupce nezletilých žáků s nejvyšším počtem hlasů.

Lze zaškrtnout také kandidáta pouze z jedné skupiny.

Neplatné budou hlasovací lístky s pozměněnými jmény nebo takové, kde bude ve skupině zaškrtnuto více kandidátů než jeden.

Oprávněni volit jsou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. Zákonný zástupce může volit za každého nezletilého žáka, kterého ve škole má.
Volební lístek dostanete v den voleb (23 .11. 2017) ve volební místnosti (třídě, do které Vaše nezletilé dítě chodí, resp. v aule - zletilí žáci).

Vytisknout tento článek …


Časový plán na školní rok 2017-18

V příloze najdete časový plán školního roku 2017-18.
Pavel Škoda
 
Změna č. 1 ze dne 12. 11. 2017
 • Odstraněn termín předávání maturitních protokolů. Budou předány elektronicky.
 • Dne 11. 4. 2018 bude kromě písemné práce z českého jazyka a literatury možná také písemná práce z cizího jazyka (informace pochází ze školení od CERMATu). Toto bude upřesněno až MŠMT vydá jednotné zkušební schéma k jarnímu termínu MZ 2018. To má být nejpozději 15. 1. 2018.

Vytisknout tento článek …

Související odkazy:


Učebnice pro školní rok 2017-18

V příloze najdete učebnice, podle kterých se bude u nás vyučovat ve školním roce 2017-18.

Vytisknout tento článek …

Související odkazy:


Nabídka volitelných předmětů pro čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia pro školní rok 2017-18

Zde se můžete seznámit s tím, jaké předměty Vám nabízíme a jaký bude obsah jejich studia.


Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2017-18 pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (ŠVP)

Určeno pro primu a sekundu.

Přehled akcí plánovaných na rok 2016 - 17

10.11.2016

V přiložené tabulce najdete přehled akcí (včetně jejich předběžné kalkulace), které bychom pro Vás v souladu  s našim školním vzdělávacím programem chtěli uskutečnit.

Vysvětlivka: Tematický pobyt přibližně odpovídá dřívějšímu školnímu výletu.

Související odkazy:


Schválené exkurze pro školní rok 2016-17

10.11.2016

Kam se v průběhu školního roku podíváte ...

Související odkazy:
Copyright 2007 www.clickmedia.cz - tvorba www stránek a webdesign. Tento web používá redakční systém Clips.

Prohlášení o přístupnosti | Napište nám | Poslední aktualizace webu: 18.02.2018