Jiráskovo gymnázium » Nástěnka školy


Nástěnka školy Vyjádření k výskytu enterovirové meningitidy v Jiráskově gymnáziu v Náchodě

17.10.2016

Aktualizace stavu k 3. 11. 2016, 13:00 hodin
Poslední nakažený žák naší školy onemocněl 10. 10. 2016. Od té doby nebyl Krajskou hygienickou stanicí zaevidován žádný případ onemocnění v naší škole. Provoz školy se postupně vrací do normálního režimu.
Hromadné akce jsou povoleny, výuka v tělesné výchově bude už bez omezení.
Antivirová mýdla zůstanou ve třídách a na toaletách do vyčerpání zásobníků. Desinfekce školy antivirovými prostředky bude postupně omezena. Režim zvýšeného větrání zůstává ještě 14 dní v platnosti.
Pavel Škoda, ředitel školy

AKTUALIZACE stavu k 17. 10. 2016,  9:00 hodin

CELKEM
Podezření: 5
Z toho
POTVRZENO: 2 (u jednoho zdroj nákazy  mimo naši školu, u druhého je nález hraniční - tj. nebylo možno jednoznačně rozhodnout zda ANO či NE a tak bylo pro bezpečí pacienta rozhodnuto, že je pozitivní)
VYVRÁCENO: 3
V ŠETŘENÍ: 0
Pavel Škoda, ředitel školy

Prohlášení ze dne 10. 10 . 2016
Vážení rodiče, milí žáci,
ve městě i na gymnáziu se začaly šířit nejrůznější zprávy o výskytu enterovirové meningitidy na našem gymnáziu.

Skutečná situace je taková:
Krajská hygienická stanice eviduje od počátku letošního výskytu této nemoci na našem gymnáziu 3 podezření na výskyt. U jedné žákyně je již potvrzeno, že se NEJEDNÁ o enterovirovou meningitidu. U zbylých dvou čerstvých zjištění se zatím neví, probíhají vyšetření. Proto nás hygiena dosud nekontaktovala, abychom přijali nějaká opatření.

Přesto jsem se rozhodl přijmout předběžně přiměřená hygienická opatření.
  1. Uklízečky budou školu uklízet protvirovými čistícími prostředky a to tak, že jimi budou utírat i lavice. V mýdelnících na toaletách bude antivirové mýdlo.
  2. Ve třídách se zvýší intenzita větrání. Nebojte, termostaty zareagují a topení opět třídu vytopí na normou požadovaných 20 stupňů :-).
  3. Při tělocviku bude omezena fyzická námaha žáků.
  4. Budeme se vyhýbat hromadným akcím.
  5. Žáci budou poučeni jaké má enterovirová meningitida příznaky, jak se přenáší a jaká je prevence.
  • Nemoc se může projevovat horečnatými stavy, zvracením, úpornými bolestmi hlavy, známkami meningeálního dráždění. Příznaky přetrvávají krátce, většinou 3 – 4 dny. V případě výše uvedených příznaků je nutné situaci neprodleně konzultovat se svým lékařem. Nákaza může probíhat i zcela bez příznaků. Přesto je nakažený člověk infekční.
  • Virus je vylučován zejména stolicí, k přenosu může tedy dojít přímo fekálně-orální cestou při nedostatečné hygieně, zároveň je ale možný přenos i kapénkovou cestou - při kašlání, kýchání, smrkání; nepřímo se lze nakazit čerstvě kontaminovanými předměty, potravinami nebo i vzdušnou cestou.
  • Prevence nákazy je obdobná jako u jiných onemocnění přenášených vzdušnou cestou s důrazem na důsledné dodržování osobní hygieny, zejména mytí rukou (nejlépe virucidním mýdlem) při příchodu domů, po použití WC, před manipulací s potravinami a před konzumací jídla. Doporučuje se vyhnout se účasti na hromadných akcích (kino, divadlo, koncerty, zájezdy), zvýšit příjem vitamínů, omezit fyzickou zátěž, vyhýbat se stresu. Nepůjčovat si láhve s pitím, nedávat si kousnout svačiny, neválet po lavicích nebo v lavicích posmrkané kapesníky,...
 
Děkuji za pochopení.
Pavel Škoda, ředitel Jiráskova gymnázia v Náchodě

Vytisknout tento článek …
Copyright 2007 www.clickmedia.cz - tvorba www stránek a webdesign. Tento web používá redakční systém Clips.

Prohlášení o přístupnosti | Napište nám | Poslední aktualizace webu: 21.02.2018