česky english deutsch

Jiráskovo gymnázium » Předměty a výuka » Výtvarná výchova » Materiály pro výuku


Křesťanské umění a počátky středověké kultury

KŘESŤANSKÉ UMĚNÍ A POČÁTKY STŘEDOVĚKÉ KULTURY

 

RANĚ KŘESŤANSKÉ UMĚNÍ  V KATAKOMBÁCH A ZA VLÁDY CÍSAŘE KONSTANTINA

- křesťanství se rozvíjelo a Řím upadal - 1. a 2. stol. se křesťanství projevuje skromně, křesťané scházeli se v domech - neměli chrámy, byli pronásledováni                              -

 - uzákoněno Konstantinem 313

 křesťanské umění

 rozhodující je duchovní obsah - symboly

 katakomby - styl římského nástěnného malířství

 symbolické náměty: Večeře Páně, Madona s Ježíškem, Adam a Eva, Z mrtvých vstání; + v určitých námětech ale není křesťanský obsah – Herkules

 - pohřbívání do země - křesťané své mrtvé nespalovali, věřili v zmrtvýchvstání, zakládali hřbitovy za hradbami, zahloubené hroby

pohřebiště - katakomby - spleť pohřebních cest, nástěnné malby, pohřbívání do sarkofágů

- symboly

- orant - duše zemřelého, věřícího

- vlny - nekonečnost bytí, pokračování života

- páv - uctívaný pták, symbol nesmrtelnost a věčného života

- pastýřské scény - pastýř nese na ramenou ovci, dobrý pastýř je symbolem Krista, bezvousý mladík;

- ovečky - křesťanská obec

-  ryby - identifikační motiv - ICHTIS = Ježíš Kristus boží syn spasitel, symboly - dvě ryby drží kotvu

- mušle - symbol křtu

- delfín - zachránce, spása, na svém hřbetě převáží duše zemřelých

- Edikt Milánský - 313 Křesťanství se stává rovnoprávné ostatním státním náboženstvím, končí pronásledování křesťanů

 

bazilika = původně antická civilní stavba; první kostely, trojlodní nebo pětilodní, lodě oddělené řadou sloupů, apsida, oltář, příčná loď = typ baziliky jako chrámu, hlavní loď - nejvyšší, osvětlena okny - průřezy pod střechou, boční lodě nižší, strop buď plochý a nebo skosený, boční lodě odděleny sloupovím a architrávem, příčná loď, postupně se půdorys vyladil: apsida do kříže - symbolické; příčná loď = transept

- bazilika sv. Petra z doby Konstantinovy - postavena na hrobě sv. Petra, původně místo Neronova pohanského cirku, Michelangelo přistavěl chrám 1547, Bernini

- stavby centrální - mauzolea a baptisteria, původně kruhové

V PALESTÝNĚ - JERUZALÉM:

- císař  Konstantin - snaha dopátrat se relikvií z Kristova života - výzkumy v Jeruzalémě - snaha najít Kristův hrob a oslavit místa známá z dob jeho života

- bazilika Kristova Hrobu - pětilodní bazilika, za apsidou ještě centrální stavba, ze které se dívalo na skálu - centrála Kristova hrobu - často napodobována, spojení v chrámu - mešní místo i poutní

- chrám narození páně v Betlémě 333 nl. - pětilodní bazilika a oktogonální chór, neklenutý,

V KONSTANTINOPOLI:

- Konstantin vybudoval nové hlavní město na místě řecké osady Byzancia = Konstantinopol

- 330 - slavnostně posvěcen

- Konstantinovo Fórum, lázně, knihovna, náměstí

- Konstantin se považoval za hlavu státní církve, považoval se za nástupce Krista na zemi,  postavil: chrám Hagia Sofia, hradby, hipodrom, knihovny, četné baziliky

chrám boží moudrosti Hagia Sofia - 537 n. l. -  obrovský chrám, výška 55m, půdorys - středová kupole o průměru 32m

RAVENNA

- město bazilik a mozaik

- mauzoleum Galy Placidie (GP) - půdorys řeckého kříže, který má uprostřed kopuli - kopule čtverci opsaná; z cihel - není tam kámen, ale bažiny; vnitřní výzdoba - mozaiky na tmavě modrém podkladě, bohatá zlatá dekorativní výzdoba, v klenbě hvězdná obloha, abstraktní lemování

- San Apolinaire Nuovo

- San Vitale - vnitřek kostela je osmi pilíři rozčleněn na střední prostor a ochozy, celý prostor mimořádně bohatý, dvoupatrové arkády, prostor až nadpozemský, hlavice již neantické, plně zaplněné ornamenty či krajkovím, mozaiky - v konše sedí Kristus na globu, pozadí zlaté - symbolické


 KAROLINSKÁ A OTONSKÁ RENESANCE

Karolínská renesance- středisko ACHEN (Cáchy), Karel Veliký

- umění se opíralo o tři nosné pilíře

  • antická forma
  • germánské dědictví
  • umění irských klášterů

- korunovační kaple v Cáchách

Otonská renesance - tady vzniká druhá renesance čerpající z antické a byzantské kultury, ale již s ambicí vytvořit kulturu svou vlastní

- v architektuře i výtvarném umění rozvíjení tvárných principů započatých na karolinském dvoře

- architektura zachovává  baziliku i typ kostela centrální,ale pracuje na vytvoření rytmického dělení prostoru a hmoty

nejvýznamnější stavbou - kostel sv. Michala v Hildesheimu - vrchol románského umění

Vytisknout tento článek …
Copyright 2007 www.clickmedia.cz - tvorba www stránek a webdesign. Tento web používá redakční systém Clips.

Prohlášení o přístupnosti | Poslední aktualizace webu: 21.02.2018