česky english deutsch

Jiráskovo gymnázium » Předměty a výuka » Výtvarná výchova » Materiály pro výuku


Realismus

DĚJINY UMĚNÍ

 

Realismus

 

Z latinského Realis = skutečný

Vzniká ve Francii.

2. pol. 19. století

Gustav Courbet, takto pojmenoval svoji výstavu, kterou vyvěsil v dřevěné boudě po neúspěšném pokusu ji představit na světové výstavě v Paříži.

 

Realistické tendence v historii:

-         pravěká lineární kresba zvířat

-         renesance

-         barokní realismus Caravaggia

 

Základní znaky

-         snaha o zachycení reality, pravdy

-         skutečnost bez jakéhokoli přikrášlování

-         žádné klasicistické, romantické estetické ideály

-         umělci se zaměřovali na těžkou práci

-         díla mají ponuřejší barevnost než díla romantická

-         umělecká opravdovost

-         ,,podívejte se na toho sedláka bez kabátu a na to bláto na zemi“

 

ARCHITEKTURA

V architektuře stále převládá historismus. Novogotický a novorománský je určen sakrálním stavbám, zatímco novorenesanční se pro praktičnost ujal v běžné architektuře.

 

SOCHAŘSTVÍ

Doprovod architektury

 

MALÍŘSTVÍ

Centrem realismu je Paříž.

Gustav Courbet

Malíř zpola samouk. Stal se příkladem pro mladou generaci v celé Evropě.

Jeho obraz Štěrkaři poprvé zobrazuje těžkou práci člověka.

Ateliér – zde zobrazil sám sebe při práci mezi svými přáteli a e nahou modelkou.

Dobrý de pane Courbete

Honore Daumier

Proslavil se karikaturními obrazy, díky nimž se dostal i do vězení. Pracuje uvolněným expresivním rukopisem.

Pradlena – vlastní pražská Národní galerie.

 

Peredvižníci (putovat, putující)

Realisté v Rusku, pro které se stal tento umělecký směr kultovním a národním směrem. Jejich realismus je srozumitelný, popisný.

Ilja Jefimovič Repin

Zobrazoval bídu ruského lidu a události ruských dějin.Nejznámější dílo:

Burlaci na Volze (tažení lodí proti proudu – lidé zapřáhnutí jako zvířata). Výjev z ruských dějin i aktuální události:

Ivan Hrozný

Šiškin

Maloval krajinu v její reálné podobě.

 

Barbizonská škola

Skupina francouzských krajinářů. Uctívání přírody a vesnického života. Malovali v plenéru. Vedli bohémský život. Položili základ pro impresionisty.

Jean Francois Millet

Vynikající realista, zobrazoval venkovský život v jeho nezkrášlené podobě.

Sběračky klásků

Stohy sena

Theodor Rousseau

Camille Corot

Inspiroval impresionisty – krajiny s vodním oparem

 

 

Realismus v českých zemích

 

Josef Mánes

Malíř a kreslíř, přechod mezi romantismem a realismem.

Chitussi

Krajinář, francouzský vliv

 

Generace ND – umělci, kteří se podíleli na výzdobě ND

(Základní kámen položen v roce 168, 1881vyhořelo a r. 1883 definitivně otevřeno Smetanovou Libuší, Výzdoba se konala formou soutěže, kde probíhala velká protekce.)

 

ARCHITEKTURA

Národní divadloJosef Zítek, po požáru Josef Schulz

Rudolfinum – společné dílo obou architektů

Národní muzeum a Uměleckoprůmyslové muzeum - Schulz

 

SOCHAŘSTVÍ

Josef Václav Myslbek

Ovlivnil několik generací sochařů.

Tři linie: romanticko- historická- Slavoj a Záboj, Lumír a Píseň, Ctirad a Šárka a Přemysl a

                                                      Libuše

               realistická- portréty

               obě spojené- Hudba (foyer Národního divadla), pomník svatého Václava na            

                                    Václavském náměstí

 

Vytisknout tento článek …
Copyright 2007 www.clickmedia.cz - tvorba www stránek a webdesign. Tento web používá redakční systém Clips.

Prohlášení o přístupnosti | Poslední aktualizace webu: 21.02.2018