česky english deutsch

Jiráskovo gymnázium » Předměty a výuka » Výtvarná výchova » Materiály pro výuku


Baroko

DĚJINY UMĚNÍ

 

BarokoJe posledním univerzálním slohem v Evropě.

Původ slova v portugalském ,,barroco“ – nepravidelná perla.

 

Druhá polovina 16.stol. – polovina 18. stol.

 

Znaky:

-         baroko má ohromovat, fascinovat a působit na smysly, cit je nadřazen rozumu

-         působí dramaticky, napjatě, vzrušivě…

 

ARCHITEKTURA

Má dvě podoby- sever Evropy- dynamická varianta

                    ­- Francie- klasicizující podoba spojena s renesanční  

                       tradicí

Obě varianty jsou ale jednotné ve vytváření mohutných prostorů působících na cit.

 

Dynamické baroko

-         složité půdorysy, průniky křivek, elips, využívání kontrastu světla a stínu, bohatá přemíra zdobení, štuková výzdoba, fresková výzdoba…

-         vzbuzuje v nás napětí, neklid, pocit mystického opojení.

Stavby- církevní  (kostely, kaple, kláštery…)

           -  světské  (paláce, domy, pevnosti…)

 

Lorenzo Bernini

Italský architekt navazující na Michelangela.

Dostavba sv. Petra v Římě a Svatopetrské náměstí v podobě náruče všeobjímající církve.

Johan Bernard Fischer z Erlachu

Rakouský sochař a architekt.

Zámek Schónbrunn u Vídně

 

Klasicizující baroko

-         nepůsobí na člověka natolik mysticky, je střídmější a jednodušší

-         půdorys staveb je na základě jednoduché geometrické konstrukce

Probíhá dostavba Louvru a  přestavba Versailles pro Ludvíka XIV s okolními rozlehlými geometrickými zahradami.

 

SOCHAŘSTVÍ

Opouští ideál renesanční krásy, důraz je kladen na dynamiku, expresivitu, mystičnost. Oděv postav je rozevlátý, napomáhá tak rozpohybovat kompozici.

 

Lorenzo Bernini

Více než architektuře se věnoval sochařství. Ve své tvorbě dokonale vystihuje stav duše při dramatickém okamžiku, extázi nebo utrpení.

Pracuje na hranici technických možností mramoru, ze kterého je většina jeho děl.

David – jiný než u Michelangela- zachycen v momentu, kdy vrhá kámen

Apollo a Dafné – Apollo dostihuje Dafné, ta se však ve stejný okamžik mění v olivový strom

Vidění sv.Terezie

Fontána čtyř řek

 

MALÍŘSTVÍ

Dramatické kompozice, emocionálnost a expresivita je dosahována těmito prostředky: tvarová deformace, zkratky, dokonalá perspektiva, temnosvit, divadelní nasvícení postav

 

Caravaggio

Italský malíř se vznětlivou povahou. Několikrát zatčen.

Zakladatel italského barokního realismu. Své postavy zobrazoval bez přikrášlování.

Charakteristické je pro něj koncentrované boční světlo. Tím dosahuje dokonalé a téměř reálné modelace postav.

Je považován za znovuobjevitele tématu ,,zátiší“ (1 zátiší- antika)

David s hlavou Goliášovou

Ukřižování sv. Petra

Smrt Panny Marie

 

Vélazqes

Španělský dvorní malíř krále Filipa II.

Výjevy ze života, zátiší, psychologické portréty šp. Krále Filipa IV. A jeho dvora, infantky, dvorní šašci a trpaslíci…

Infantka Margareta

Papež Inocenc X

Las Meniňas

Venušina toaleta

 

Konec baroka, začátek klasicismu, umění volně procházející romantismem i realismem, moderní pojetí malby předznamenávající dvacáté století, to vše je charakteristické pro dílo španělského umělce

Francisca de Goy

Jeden z největších malířů všech dob. Nadčasové dílo.

Psychologické portréty: př. Rodinná podobizna krále Karla IV (nekompromisní realismus), Nahá a oblečená Maya

Grafické cykly: př. Rozmary, Hrůzy války, Býčí zápasy (drastická kritika hlouposti, brutalitě války…)

Obrazy v ,,Domě hluchého‘‘: př. Jupiter požírá své děti, Sabat…(expresivní malba)

 

Nizozemsko se v důsledku nepokojů rozdělilo na dvě části

Vlámsko – v této části se baroko rozvinulo do své dynamické podoby .

Holandsko – mnohem střízlivější, přísnější.

 

Vlámské malířství

Peter Paulus Rubens

Studoval antické umění a italské mistry. Jeho styl je bohatě ovlivněn Tizianem.

Jeho obraz Stavění kříže a Snímání z kříže ho zařadili mezi nejuznávanější vlámské malíře. Dostával množství zakázek na kterých pracovali také jeho žáci.

Dílo: mnoho portrétů a aktů ( maloval podle svých mladých manželek), krajiny, mytologické a náboženské motivy

Únos dcer Leukippových

Tři grácie

 

Holandské malířství

Frans Hals

Skupinové portréty

Piják

 

Rembrandt van Rijn

Po úspěšném malířském začátku se dostává do finančních potíží . Problémem je  obraz ,,Noční hlídka“, který způsobil skandál. Tento obraz zůstal ve své době nepochopen, malíř silně využívá temnosvitu a originální kompozice.

Později začínají převládat náboženská témata.

Vytvořil řadu portrétů z nichž vynikají autoportréty

Dílo: Autoportrét se Saskií na klíně

        Anatomie doktora Tulupa

        Danae

        Poražený vůl

 

 

Jan Vermeer van Delft

Malíř klidných interiérů.

Hodina hudby

 

Baroko v českých zemích

Probíhá rekatolizace a poněmčování, ve městech je po třicetileté válce třetina obyvatel, barokní sloh byl Čechům vnucován, však brzo zdomácněl.

 

ARCHITEKTURA

Většina staveb je dílem cizinců

Manýristické stavby: Klementinum, Valdštejnský palác, Černínský palác

Barokní stavby: zámek v Tróji

Govanni Battista Alliprandi – Kuks, Lobkovicý palác

Jan Fišer z Erlachu – Clam-Gallasův palác

Krištof Dientzenhofer – kostel sv. Mikuláše na Malé Straně

Kilián Ignác Dientzenhofer – Loreta, kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

Santini Aichl – Poutní kostel Jana Nepomuského na Zelené hoře (barokní gotika)

 

SOCHAŘSTVÍ

Jan Jiří Bendl

12 dřevěných soch pro kostel sv, Salvátora

Ferdinand Maxmilián Brokof

Několik sousoší pro Karlův most

Matyáš Bernard Braun

Vidění sv. Luitgardy pro Karlův most

Pracoval pro hrabě Šporka v Kuksu: dvanáct soch Cností a Neřestí, Betlém- sochy tesány přímo do skal (sochy poustevníků Garina a Onufrina, Studna Jákobova…), trpaslíci

 

MALÍŘSTVÍ

V pobělohorské době řada umělců odešla do ciziny jako např. vynikající grafik Václav Hollar.

Karel Škréta

Petr Brandl

Studoval v hradní obrazárně a brzo měl mnoho zakázek, často však své sliby neplnil. Zemřel zcela chudý.

Historie Josefa Egyptského

Klanění tří králů

Vynikající portréty a autoportréty

 

Vytisknout tento článek …
Copyright 2007 www.clickmedia.cz - tvorba www stránek a webdesign. Tento web používá redakční systém Clips.

Prohlášení o přístupnosti | Poslední aktualizace webu: 21.02.2018