česky english deutsch

Jiráskovo gymnázium » Předměty a výuka » FyzikaMalé ohlédnutí za velkým děním.

Rok končí a chci připomenout jednu významnou akci, která proběhla na podzim na naší škole, seminář Heuréky. Setkali se u nás učitelé fyziky a další příznivci, kterým záleží na tom, aby se fyzika na školách učila dobře. Kromě probíhajících seminářů, které navštěvují během roku, se vždy na podzim účastníci sjedou k nám, do naší školy. Od roku 2002, kdy jsme se na prvním setkání vešli do jedné třídy, a dokázal jsem vše připravit sám, se hodně změnilo. Je nás tady každý rok víc a víc. Letos tu bylo o víkendu od 22. do 25. září už 113 dospělých a nejméně 17 dětí jak z České tak ze Slovenské republiky. Zapsat se mohli do 8 z 21 nabízených dílen s bohatou a velmi rozmanitou pracovní náplní. Tak, aby si mohli si na věci co nejvíce sáhnout a uvědomit si, jak skutečně fungují. Jde o poznávání zákonů přírody rukama a hlavou. Za přípravou programu stojí především jedna z hlavních postav a duší projektu, Irena Dvořáková. V tom, aby vše co bylo připraveno a naplánováno, také proběhlo, mi pomáhali jak kolega Jan Geťko, tak také sedm studentů naší školy. Samozřejmě neméně i vstřícnost a odvaha vedení školy už po patnácté vpustit do budovy takovou sešlost nadšenců. Žijeme však v reálném světě a jen nadšení nestačí, všechno také něco stojí. V tomto ohledu nám již od roku 2013 významně vychází vstříc Nadace Depositum Bonum v rámci projektu Elixír do škol. Aby lépe poznala, co potřebujeme, se účastnila konference se po celou dobu i ředitelka projektu Elixír do škol Petra Prošková. Je škoda, že tady nemohu zmínit všech 21 vedoucích dílen, kteří program realizovali. Přivezli neskutečné množství nápadů i materiálu, aby si to všichni užili a něco nového poznali. Pokaždé, když tato událost skončí, mě ohromuje, že po neuvěřitelně rušném víkendu, když v neděli odpoledne všichni odjedou, je škola čistá, všude pořádek, lavice a židle srovnané, jako by tu nikdo ani nebyl. Noc a moc děkuji za to všem, co tu byli a udělali vše pro zdárný průběh setkání.

Více informací o dění kolem Heuréky najdete na odkazu: http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Fykosí fyziklání on line

Ve středu 29. listopadu v pozdně odpoledních a večerních hodinách, se tři týmy našich studentů účastnily soutěže v řešení fyzikálních úloh online po internetu. V kategorii třetích ročníků středních škol nás reprezentovalo družstvo studentů septimy B, ve složení : Jana Možíšová, Vojtěch Brejtr, Tomáš Kubíček, Michal Matoulek a David Luášek. Mezi 40 družstvy se umístili na vynikajícím 6. místě. V kategorii o rok mladších studentů za nás bojovaly dokonce dva týmy. Tým ze druhé A dali dohromady Kamila Šimková, Štěpán Filipa Radek Jansa, kterým pomohli Jan Pikman ze septimy a Matyáš Háze z kvinty. Umístili na pěkném 8. místě ze 47 soutěžících. Ani tým sexty B, ve složení Aneta Vacková, Jakub ježek a Jiří Moc doplněný Benjaminem Sichrovským ze septimy a Matyášem Háze z kvinty, se snažil a vybojoval 12. místo. Všem patnácti studentům, kteří ve volném čase tak usilovně a úspěšně reprezentovali naši školu děkujeme.  

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Vyrob si svůj Stirlingův motor.

Letos poprvé se naši studenti zapojili do technické konstrukční soutěže výroby Stirlingova motoru. Jde o to, aby účastník samostatně sestavil, za pomocí několika dodaných dílů a toho co si vyrobí sám, funkční tepelný stroj. Hodnocí se technické provedení, vzhled, nápaditost a hlavně dosažené otáčky motoru. Mezi soutěžícími z odborných učilišť a průmyslových škol, kteří mají zázemí vybavených dílen neměli naši studenti příliš velkou šanci na úspěch. Soutěž měla dvě kola a ve finále, které se uskutečnilo 31. května naši školu reprezentovaly výrobky  studentů fyzikálního semináře Jana Vondráčka Petra Semeráka. Honza se bohužel nemohl osobně soutěže zúčastnit, a tak jeho stroj předváděl náhradník Jan Kalivoda a nepodařilo se mu ho rozběhnout. Lépe na tom byl Petr, jehož stroj nejen dosáhl slušných 500 otáček v minutě ( 6. v pořadí z 19 soutěžících), ale také získal ocenění: 2. místo za inovativní přistup k chlazení motoru. Oběma konstruktérům blahopřejeme a přejeme další úspěchy.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Astronomická Olympiáda

V letošním školním roce se naše škola poprvé zúčastnila soutěže Astronomická olympiáda. Trojice studentů nejprve prošla školním kolem, kde všichni splnili postupové kritérium do krajského kola. To probíhalo průběžně od ledna do konce března. Soutěžící samostatně doma řešili zadané úkoly, prováděli vlastní astronomická pozorování, vyplňovali on-line testy na počítači a vše na závěr zakončili prezenčním řešením úloh z astronomie v daném časovém limitu. Výsledky krajského kola nás potěšily. Štěpán Filip z 1.A obsadil 1. místo, za ním 2. místo získal Vít Levinský z 2. A a na 4. místě se umístil Šimon Prudil z kvinty A. Bohužel pro postup do ústředního kola bylo potřeba získat více bodů, než se podařilo Štěpánovi a tak z královéhradeckého kraje nikdo nepostoupil. Našim studentům za jejich úsilí a odvedenou práci děkujeme, k umístění gratulujeme.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Nový článek

Ampér 2017

Ve středu 22. března skupina 19 studentů doprovázená jedním učitelem navštívila výstavu Ampér 2017 v Brně. Firmy vyrábějící elektrická a elektronická zařízení zde prezentovaly svůj výrobní program. Ve třech pavilonech brněnského výstaviště studenti viděli nejmodernější technologie, výrobní postupy i finální výrobky. Studenty zaujaly především robotické soustavy, počítačové modelování, bateriové dopravní prostředky i virtuální realita. Dopravu autobusem i vstupné sponzorsky uhradila za naše účastníky náchodská forma ATAS, která zde také měla svůj stánek. Děkujeme.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Ampér 2017


Fykosí fyziklání 2017

V pátek 17. února proběhla v Praze na Matematicko fyzikální fakultě  již tradiční soutěž družstev středních škol v řešení fyzikálních úloh. Naši školu reprezentovaly dva týmy a navíc dva studenti. Nejvíce bodů a hezké umístění ve své kategorii získali:  Petr Semerák,Tomáš Kubíček, Michal Matoulek, Jana Možíšová a Jakub Ježek. Byli na 11. místě ze 40 družstev. Další tým ve složení: Petr Kamarýt, Vojtěch Mervart, Jan Bohadlo a Jan Pikman byl 30. z 34 družstev své kategorie. Dva studenti Tomáš Macek a Timotej Mareš vytvořili spolu se studentkami gymnázia Klatovy smíšený tým a umístili se na 33. místě ze 43. Všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci školy a blahopřejeme k získaným výsledkům.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Fykosí fyziklání on line 2016


Již po několik let, vždy poslední středu v listopadu, se uskutečňuje Fykosí fyziklání on line ( http://online.fyziklani.cz/cs/ ). Soutěž nejvýše pětičlenných družstev středoškoláků v řešení fyzikálních úloh. Ty jsou pro všechny řešitele stejné, ale družstva se podle toho, z jakých ročníků jsou jednotliví členové, dělí do tří kategorií. V kategori B, kde soutěžilo celkem 44 týmů, jsme měli tři týmy. Nejlépe si vedli: Petr Kamarýt, Jan Bohadlo, Vojtěch Mervart a Šimon Prudil, kteří se umístili na 24. místě. Tomáš Hudcovic, Štěpán Filip, Josef Soukup, Markéta Lipovská na 35. místě a Václav Voltr, Jáchym Dostál, Pavel Růžička, Johan Remeš a Šimon Vojtíšek na 43. místě. Ani mladší týmy kategorie C se neztratily. Vynikající 20. místo ze 67 obsadili: Michal Matoulek, Jan Pikman, Vojtěch Brejtr, Jana Možíšová, Tomáš Kubíček. Na 60. místě zůstali: Vojtěch Klikar, Michal Šraitr, Jan Laubacher a Vojtěch Vyskočil. Loňské vítězství v kategorii B jsme sice nezopakovali ale všech 23 soutěžících svým výkonem přispělo k pěkné reprezentaci naší školy. Děkujeme jim a blahopřejeme k dalším úspěchům. Ještě jednu poznámku na konec. Je skvělé, že  pětice našich absolventů, kteří maturovali letos a vloni: Jakub Suk, Vojta Hruša, Barbora Balcarová, Martin Vašina  a Pavel Bláha, vytvořila tým a ve volné mezinárodní kategorii, kde se může přihlásit kdokoli a kde soutěží týmy borců z našich i zahraničních vysokých škol, velmi reprezentovala naší školu. Dík patří i jim.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Nový článek

Fyzikální náboj.

V pátek 4. listopadu proběhlo v Praze na Gymnáziu Christiana Dopplera české kolo mezinárodní soutěže Fyzikální náboj. Pětičlenné týmy z jednotlivých středních škol se během dvou hodin snažily vypočítat co nejvíce fyzikálních úloh. Soutěž má dvě kategorie. Junioři, ve které nás reprezentovali Vojtěch Balcar, Tomáš Kubíček, Michal Matoulek, Jana Možíšová a Jan Pikman a Senioři, kde za nás bojovali Štěpán Jirman, Jan Karvai, Timotej Mareš, Petr Semerák a Marek Vlček. Účastnili jsme se soutěže poprvé a s dobrým výsledkem. V mezinárodním srovnání Junioři z 59 týmů obsadili 26. místo a Senioři z 76 týmů dokonce 20. místo. Ve srovnání pořadí v České republice pak Junioři byli devátí ze 14 a Senioři osmí z 19 týmů. Všem reprezentantům blahopřejeme za pěkné umístění a děkujeme za úsilí, které při řešení úloh vynaložili.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


StreTech 2016

Ve středu 8. června uspořádala Strojní fakulta ČVUT v Praze setkání  studentů všech typů středních škol, kteří se zde mohli prezentovat svými pracemi a také samozřejmě dále inspirovat tím, co vytvořili druzí. Paleta prací byla neuvěřitelně široká, od zcela individuálních, vycházejících z osobního zaměření a  zájmu studenta, přes seminární práce, ročníkové závěrečné práce až po rozsáhlé dlouhodobé školní projekty, na kterých pracovala celá skupina lidí. Také tématicky nesmírně pestrá. Z oblasti strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, architektury, bytové a oděvní tvorby, automatizace, zdravotnictví, vzdělávání, ochrany životního prostředí, umělecké tvorby, šperkařství, zemědělství, .... Snad není možné najít téma, které zde nebylo v nějaké formě zastoupeno. Celkově  zde studenti asi ze stovky škol prezentovali přes 200 projektů. ČVUT tuto akci organizovalo již po desáté, takže nejde o náhodný počin, ale systematický prvek, se kterým lze počítat i do budoucna. Každý účastník obdržel diplom za účast a tašku sdrobnými dárky.
Naše škola na této akci byla letos poprvé. Trojice studentů Bláha Pavel, Martin Vašina a Matyáš Háze připravila ukázku výrobků které vznikly během uplynulých tří let na kroužku Elektroniky a praktické fyziky. V Praze pak bohužel vystupovali jen dva z nich, Pavel Bláha se pro úraz nemohl zúčastnit. O náš stánek byl velký zájem a bylo jen málo chvil, kdy naše přístroje nikdo neobdivoval. Reportáž ze setkání natočila Česká televize a lze ji shlédnout na odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=rVoNtfXHbuo

Spoustu fotografií lze nalézt na odkazu:
https://goo.gl/photos/jFG5ou2sxe8JRyXC6

Detaily akce, loňský sborník a seznam letošních projektů:
http://www1.fs.cvut.cz/stretech/

Považuji StreTech za vynikající akci a doporučuji každému, který si chce vyzkoušet, jaké to je prezentovat, vysvětlovat a "prodat" svoje nápady širokému publiku. A pokud máte zájem zapojit se do práce v kroužku Elektroniky, tak vás zvu. V září zase začínáme. A kromě toho, co jsme tvořili dosud, budeme navíc pracovat s mikroprocesorovou stavebnicí na základě Arduina.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Nový článek

MX-10
Naše škola má opět zapůjčenu částicovou kameru MX10 z Výzkumného ústavu technické a experimentální fyziky v Praze. Jde o jeden z nejmodernějších přenosných systémů pro registraci a měření záření alfa, beta, gama, mionů a podobně. Co umí, mohli vidět při výuce fyziky studenti čtvrtých ročníků a semináře z fyziky. Další zájemci mají možnost tento pátek 18. 4. od 14.15 v laboratoři fyziky. Navíc má naše škola dlouhodobě zapůjčen detektor záření z celosvětového systemu měření radiačního pozadí SAFECAST. Zájemci se budou moci seznámit i s ním. Je to příležitost k velmi užitečné práci v rámci Středoškolské odborné činnosti nebo seminární práce z fyziky.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Nový článek

04.12.2015

Vynikající úspěch studentů naší školy.

Již po páté se studenti Jiráskova gymnázia zúčastnili internetové soutěže řešení fyzikálních úloh. Sestavili jsme pět týmů po pěti studentech a tak ve středu 2. 12. od 17 do 20 hodin v prostorách školy se 23 chlapců a dvě dívky snažili vyřešit co nejvíce příkladů. Tři týmy byly zařazeny v katergorii B – třetích ročníků kde soutěžilo 49 týmů dva v kategorii C, druhých a nižších ročníků kde soutěžilo 69týmů. Protože pravidla připouštějí přítomnost starších studentů v družstvu, pokud ročníkový průměr bude odpovídat danému ročníku, sestavili jsme týmy co nejpestřejšího složení. A jak to dopadlo? Studenti byli skvělí. Dokonce nejlepší. Tým s názvem

 299792459m/s: Jan Bohadlo, Pavel Bláha, Mareš Timotej, Vojtěch Mervart, Martin Vašina ve své kategorii B zvítězil se ziskem 108 bodů.

 Za ním s 54 body na 27. místě se umístil

mix JGN: Michal Matoulek, Jiří Rýdl, Tomáš Kubíček, Matěj Grohmann, Václav Šimon.

 Ani třetí tým této kategorie nezůstal bez zisku:

JGN: Jakub Suk, Markéta Lipovská, Jana Možíšová, Martin Souček, Lukáš Ficek získali 27 bodů a umístili se na 41. místě

 Peta tým: Antonín Falta, Marek Vlček, David Továrek, Petr Zákravský, Josef Soukup v kategorii C byli se svými 31 body 22.

 Benjamínci soutěže v téže kategorii

PětNaGauči: Jakub Divišek, Vojtěch Vyskočil, Jan Laubacher, Antonín Herzig, Vojtěch Klikar bohužel zvolili zrádnou taktiku, která je nakonec připravila o téměř všechny získané body,atak se svými zbylými dvěma body zůstali na 64. místě a nechali za sebou ještě pět dalších týmů

 Všem soutěžícím děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Napsali o nás

V prestižním mezinárodním časopise Physics education, který se věnuje výuce fyziky, vyšel v květnovém čísle článek o jedné z aktivit organizovaných na naší škole. O každoroční pravidelné mezinárodní konferenci učitelů fyziky "Dílny Heuréky", která tak jako každý rok i letos proběhne o prvním víkendu v říjnu. V posledních letech se počet účastníků ustálil lehce přes sto. Články časopisu sice mají přístup placen, ale tento si můžete přečíst na volném odkazu:
http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/Clanky/physed%20nachod.pdf

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Naši studenti nejlepší v kraji

V pátek 24. dubna se v Hradci Králové uskutečnilo krajské kolo fyzikální olympiády kategorií B,C,D. Celkem na fyzikální klání vyrazilo 25 studentů. 15 kategorie D  - první ročníky čtyřletého studia a kvinty, 5 z kategorie C - druhé ročníky a sexty a 5 z kategorie B – třetí ročníky a septimy. Na místě komise FO týž den odpoledne opravila úlohy studentů z kategorie B. A můžeme slavit. Naši studenti jsou suverénně nejlepší v kraji. Úspěšní řešitelé byli jen z naší školy. Obsadili jsme všechna místa na „bedně“. Jako první se umístil Pavel Bláha z 3A. Druhé místo obhájil Martin Vašina z 3. B a bronzový byl Jiří Rýdl ze septimy. Mezi dalšími řešiteli nás reprezentovali Jan Jirman ze septimy a Jakub Suk ze 3.A. A rozhodně nebyli poslední. Všem našim reprezentantům děkujeme za úsilí, které věnovali řešení fyzikálních úloh ve všech kolech soutěže a přejeme další úspěchy.

Výsledky v dalších kategoriích budou známy v příštích týdnech.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


MX-10

To zní jak název vesmírné lodi ze Star treku. Ale jde o nejmodernější dostupný polovodičový detektor radioaktivního záření v současnosti. Umožňuje nejenom detekci, že částice záření dopadají a jejich počet, tak jak to umí jiné detektory. Navíc zobrazuje jaké částice, kam dopadly a jaká byla jejich energie. Jeho cena je vyjádřena 6-ti místným číslem a pro školu jako pomůcka v podstatě nedosažitelný. Přesto studenti právě končící oktávy B se mohli s ním seznámit. Studenti semináře z fyziky s ním dokonce pracovali a zkoumali vlastnosti záření. To všechno díky ochotě a vstřícnosti pracovníků Výzkumného ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze. Na podzim na dvoudenním semináři proškolili dva učitele naší školy s funkcemi detektoru a následně v minulých týdnech zapůjčili naší škole. Díky tomu mohli naši studenti pracovat s nejpokročilejší technikou v tomto oboru.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


MX-10 Atudenti fyzikálního semináře při práci s detektorem MX-10


Fykosí fyziklání online 2014

Ve čtvrtek 4. prosince proběhlo už v pořadí čtvrté Fykosí fyziklání online. Jde o tříhodinovou týmovou hru probíhající přes internet. Soutěží 1–5členné týmy v několika kategoriích. Bojovat za naši školu se rozhodlo 14 studentů a tak jsme sestavili tři týmy. Všechny ve stejné kategorii „Středoškoláci B“, do které bylo zařazeno 36 družstev. A opravdu se nemáme v konkurenci ostatních škol za co stydět.
 
Nejlepšího výsledku, 3. místa, dosáhl „Dream team“ v sestavě Štěpán Štěpán (8V), Michal Prokop (8V), Jiří Rýdl (7W), Magdaléna Juranová (7W) a Jan Bohadlo (5V).
Na 17. pozici dosáhl tým „JGN“ ve složení Milena Vaňková (4A), Jakub Suk (3A), Martin Souček (3A) a Antonín Falta (2B).

Ani 21. pozice třetího týmu není vůbec špatná. „JGN 2“soutěžil ve složení Michal Matyska (8V), Vojtěch Hruša (8W),Rudolf Malina (3A), Pavel Bláha (3A) a Štěpán Jirman (5V). Všem soutěžícím blahopřejeme k dosaženým výsledkům. 

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Exkurze na den otevřených dveří FEKT Brno

Firma ATAS se sídlem v našem městě zabývající se výrobou elektromotorů vyšla vstříc studentům se zájmem o studiu na vysoké škole se zaměřením na elektrotechniku. Nabídla bezplatnou dopravu na den otevřených dveří FEKT (Fakulta Elektrotechniky a Komunikační technologií) v Brně. Nabídku využili studenti gymnázia v Broumově, průmyslové školy v Novém městě, střední elektrotechnické školy v Dobrušce a také studenti našeho Jiráskova gymnázia v Náchodě. Přečíst celý článek…

Soutěž Vím proč

Soutěž Vím proč je v plném proudu, přesto je možné stále ještě možné do ní s úspěchem vstoupit. V podstatě jde o to, natočit krátké vtipné, akční nebo jinak zajímavé video s fyzikální tématikou a zveřejnit jej na webu Vím proč. Několik videí, které zde již můžete shlédnout, jsou díla studentů naší školy. Pokud se vám líbí, podpořte jejich umístění tím, že pro ně budete hlasovat. Úspěch každého z nás je tak trochu úspěchem nás všech. Přečíst celý článek…

Fyziklání online

Již druhým ročníkem letos 5.12.2013, pokračovala internetová soutěž v řešení fyzikálních úloh Fyzikláni on line. Přečíst celý článek…

Heuréka na Jiráskově gymnáziu v Náchodě

Poprvé to bylo na podzim roku 2002. V budově naší školy se sešlo na 40 učitelů fyziky, aby se podívali, jaké zajímavé pokusy se dají provádět s magnety a poznávali taje magnetismu. Uplynulo 11 let. Každý rok přijížděli noví. Jak z Čech, tak i ze zahraničí. Letos počet účastníků překročil 120. Od pátku 4. října do neděle 6. října intenzivně pracovali v celkem 18 dílnách. Zde si vzájemně sdělovali jak ozvláštnit výuku v hodinách fyziky, vyzkoušeli si nové fyzikální pokusy a získávali spoustu námětů pro inovaci výuky. I když najednou souběžně probíhalo 8 dílen, nebo jak se dnes s oblibou říká „workshopů“, bylo nutno se hlásit včas. Mnohdy na opozdilce nezbylo místo na aktivitě, o kterou byl velký zájem. Dvě dílny vedli zahraniční vedoucí (z Belgie a Holandska) v angličtině. Pro bližší představu co všechno bylo náplní, se lze podívat na stránky Heuréky (http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/) a otevřít si složku anotace dílen. Kdo by měl zájem se podívat na fotografickou reportáž tak doporučuji: (http://jreichl.com/fyzika/show/2013_nachod/obrazky/index.htm)

Možnost účastnit se dílen využili i někteří naši studenti a učitelé.

Děkuji všem studentům, kteří přišli a nezištně pomohli při organizaci. Usnadnili tak hladký průběh celé akce. Někteří z nich s námi strávili mnoho hodin ze svého volna.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


Kroužek elektroniky zahájil činnost

Letos v září zahájil činnost kroužek Elektroniky a praktické fyziky. Členové kroužku se budou scházet jednu týdně, aby se naučili sestavovat elektronické obvody a kostruovat jednoduchá zařízení. Na první schůzce si vyzkoušeli, jak se pájí a každý si odnesl jednoduchou zkoušečku se dvěma svítivými diodami.

Autor: Zdeněk Polák

Vytisknout tento článek …


první schůzka


pájíme


prvni-vyrobky.jpg


Fyzika jako zábavná věda na Jiráskově gymnáziu v Náchodě

08.07.2012

Viděli jste někdy kapalinu klokotající varem při -196°C, plasmový výboj přehrávající hudbu, srážky vzdušných vírů, poslouchali laserovou kytaru či se dokonce účastnili přednášky, kde zároveň, s obrovským nadšením, objasňovali dva erudovaní odborníci, docent a profesor vysoké školy tentýž problém dvěma cestami? To to vše a ještě mnohem víc, jste mohli zažít od 25. do 27. června tohoto roku na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Přečíst celý článek…

Tercie - Konference vědecko-technická revoluce

V příloze jsou uvedena přidělá témata a určení konzultanti. Případné změny jsou možné po dohodě.

Autor: Jaroslav Klemenc

Související odkazy:


WWW stránky věnované FYZICE

Na adrese fyzika.gymnachod.cz naleznete stránky věnované výuce FYZIKY na našem gymnáziu.

Související odkazy:
Copyright 2007 www.clickmedia.cz - tvorba www stránek a webdesign. Tento web používá redakční systém Clips.

Prohlášení o přístupnosti | Napište nám | Poslední aktualizace webu: 22.01.2018