Jiráskovo gymnázium » Projekty » Erasmus+


Projekt Erasmus+: Comenius – KA 1 - Kvalitní učitel znamená vzdělaný žák

Erasmus+

Projekt Erasmus+: Comenius – KA 1
Aktivita: Mobilita pracovníků škol
Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA101-000785

Celková výše grantu: 72629 EUR
Cestovní náklady: 8570 EUR
Pobytové náklady: 35989 EUR
Náklady na organizaci: 10500 EUR
Kurzovné: 17570 EUR
Náklady na účastníky se specifickými potřebami: 0 EUR

Projektové období: 14. 9. 2014 - 13. 9. 2016

Stránky projektu najdete na http://erasmus.gymnachod.cz


Jak jsem studoval na Oxfordu

Tak Erasmus+ mi umožnil i tohle. Ještě nedávno jsem žil v domnění, že na Oxfordu nemůže studovat každý, že to není jen tak pro někoho, že už to je prostě NĚCO - studovat na Oxfordu. Moje sebevědomí provizorně našplhalo až do výšek věžiček koleje Christ Church, neb jsem věděl, že já tuhle větu („Studoval jsem na Oxfordu!“) budu smět říkat jako samozřejmou pravdu. Přečíst celý článek…

Dvoutýdenní kurz v irském Dublinu

Na konci minulého školního roku jsem se díky programu Erasmus plus vydal na dva týdny do Irska. Můj kurz, který se konal 13. až 24. června ve škole jménem Linguavia specializované na jazykovou výuku cizinců v centru Dublinu, se skládal ze dvou částí. První z nich byl každodenní skupinový seminář, který se zaměřoval na jazykové kompetence na úrovni proficiency a metodologii výuky převážně gramatických struktur a prohloubení znalosti idiomatické stránky anglického jazyka. Přečíst celý článek…

S Erasmem v Rize

Ve dnech 27. 6 až 8. 7. 2016 jsme se zúčastnili vzdělávacího a metodického kurzu v ruském jazyce v rámci programu Erasmus pro učitele. Tento kurz probíhal ve velmi vzdáleném od nás v hlavním městě Lotyšska – Rize. Toto krásné město, které leží při ústí řeky Západní Dviny do Rižského zálivu Baltského moře má rozlohu 307 km2 a s více než 702 tisící obyvateli je největší městem Pobaltí.

Protože jsme byli ubytování v hotelu velmi blízko hlavního vlakového nádraží a zároveň i historického centra města, měli jsme možnost vícekrát si tyto místa projít a tak i obdivovat např. románskou monumentální katedrálu Dom z počátku 13. století nebo i Rižský zámek, který byl adaptován na prezidentský palác a po rekonstrukci v 90. letech se stal sídlem prezidenta Lotyšské Republiky. Architektura mnohých domů je porovnatelná s městy jako Vídeň, Petrohrad nebo Barcelona. V Lotyšsku a rovněž i v jeho hlavním městě žije více národností, v současnosti asi 59% Lotyšů a 28% Rusů, ale v menší míře jsou zastoupeny i jiné národnosti, např. Bělorusové, Ukrajinci, Poláci, Litevci a jiné.

Nyní něco bližšího o kurzu samotném. Dopoledne probíhala výuka ruského jazyka a v odpoledních hodinách výuka metodiky. V rámci výuky ruštiny jsme řešili zejména řečová zadání vycházející z četby textů. Pochopit a interpretovat texty svými slovy nebylo vždy v diskuzi právě snadné. Část naší práce byla věnována poslechu s porozuměním on-line televizního zpravodajství na aktuální sociální a kulturní témata při velmi rychlém tempu řeči. V odpolední části kurzu jsme se seznamovali s ukázkami různých typů výukových aktivit, získali jsme také informace o učebnicích a internetových zdrojích. Zajímavé jazykové hry, soutěže, obrázky stimulující řeč nás opravdu inspirovaly.

Všichni naši lektoři byli profesionální a velmi vstřícní. Tímto kurzem jsme si oživili a prohloubili znalosti jazyka. A co na závěr? Mobilita nás velmi obohatila a kromě jiného jsme se seznámili s realitou současného života v bývalé sovětské pobaltské republice.

M. Šimon, V. Ševeleva

Vytisknout tento článek …


wp_20160703_09_15_23_pro.jpg


wp_20160703_09_40_05_pro.jpg


wp_20160703_12_22_21_pro.jpg


wp_20160703_15_25_16_pro.jpg


wp_20160704_17_04_14_pro.jpg


CLIL kurz v jihozápadní Anglii

V srpnu jsem absolvovala čtrnáctidenní kurz metody CLIL (Content Language Integrated Learning) v Exeteru. Tato metoda spočívá ve využití cizího jazyka (v mém případě angličtiny) ve výuce odborných předmětů. Předpokládá se, že učitel odučí svou hodinu nebo její část v cizím jazyce, čímž podpoří jazykovou vybavenost žáků (žák musí pochopit instrukce učitele i obsah učiva, naučí se odborné termíny, musí komunikovat se spolužáky a reprodukovat naučený obsah v cizím jazyce). Ta je především v případě budoucích vysokoškolských kádrů velmi důležitá a je vhodné ji rozvíjet všemi cestami a co nejdříve. Přečíst celý článek…

Erasmus+ Creative Use of Technology

Kurz užití moderních technologií ve výuce, pořádaný velice dobrou školou Alpha School of English Malta od 13. 6. 2016 do 24. 6. 2016 ve městě St Paul´s Bay, svou naplní a intenzitou kopíroval horké slunečné počasí ostrova Malta a jeho velice rušný a dobře fungující všední život. Vliv Velké Británie cítíte všude. Přečíst celý článek…

Erasmus+: Nice

Hned na začátku prázdnin (4. - 15.7.2016) jsem se vydala do Francie, konkrétně do Nice, kde jsem se účastnila metodického kurzu výuky francouzštiny. První týden byly náplní mých hodin hravé aktivity ve výuce francouzštiny. Zároveň jsme vytvořili ve skupinkách během týdne společenskou hru použitelnou ve výuce. Přečíst celý článek…

Erasmus+ v Paříži

Ve dnech 25. 4. - 6. 5. 2016 jsem se zúčastnil kurzu francouzského jazyka a metodiky ve škole Paris Langues. Přípravy na můj dvoutýdenní pobyt, můj příjezd, ubytování a první den ve škole proběhly hladce. Intenzivní kurz francouzského jazyka byl zaměřen na problematické gramatické jevy, jejich praktické užití a na trendy současné slovní zásoby, hovorový jazyk – tzv. verlan. V neposlední řadě jsme se věnovali i zábavným způsobům výuky francouzštiny. Také jsem docházel na odpolední individuální kurzy, kde jsme se věnovali aktuálním tématům ve Francii a sdíleli jsme spolu své pedagogické zkušenosti. Přečíst celý článek…

ERASMUS+ - ISLAND

Počátkem měsíce května jsem odletěla do Rejkjavíku na Island, kde jsem se účastnila kurzu pod názvem Metalearning + Thinking Skills. Byl to pětidenní kurz, ve kterém jsme se učili jak se učit a přemýšlet, o tom jak přemýšlíme. Bylo nás celkem 33 účastníků z různých zemí - Belgie, Holandska, Německa, Španělska, Rakouska, Řecka, Švédska a Itálie. Já jsem byla jediná Češka. Přečíst celý článek…

Erasmus + Anglické studijní jaro ve Scarborough

Ušít košili beze švů, žnout bylinky srpem koženým, zorat pole rohem beraním, svazovat pavími pery …Tak tohle všechno se po vás chce v písni Scarborough Fair (možná znáte v podání Simona a Garfunkela). Podle téhle písně to vypadá, že Scarborough je pěkně podivné místo, kde se dějí věci nemožné, nebo od vás nemožné věci žádají. A přitom je Scarborough docela příjemné, docela normální, docela yorkshirské přímořské město na východním pobřeží Anglie. Takže řekne-li vám Evropská unie prostřednictvím programu vzdělávání Erasmus+, abyste jeli na týden do Scarborough, nejdřív trochu váháte, ale pak řeknete, že jasně. A jedete! A nelitujete! Přečíst celý článek…

CLIL v Londýně

Projekt Erasmus+ je výbornou příležitostí pro nás učitele středních škol se vzdělávat v zahraničí a načerpat nové informace nejen od učitelů z kurzů, ale i od kolegů ze škol skoro z celé Evropy. Vyjíždíme za vzděláním do zahraničí, abychom byli lepšími učiteli, lepšími lidmi, ale i kvalitními občany EU, kteří vzdělávají naší mladou generaci. Proto jsem si pro svůj vzdělávací kurz od 14. 3. – 25. 3. 2016 vybral multikulturní velkoměsto Londýn a školu CENTRE OF ENGLISH STUDIES – WIMBLEDON. O místě své mobility jsem měl jasno už dlouho před jejím uskutečněním, protože navštívit Londýn sám a prohlédnout si toto velkoměsto pouze s papírovým průvodcem v ruce jsem považoval za zajímavější a užitečnější, než si nechat dny strávené v Londýně naplánovat cestovní agenturou. Školu jsem si zvolil na základě referencí od svých přátel a tyto jsem pak konzultoval s agenturou, která mi pomohla zajistit náplň kurzu dle mého přání, které vycházelo z cílů našeho projektu. Přečíst celý článek…

Jiráskovo gymnázium Náchod s projektem Erasmus+ v Praze

Brzy na jaře v roce 2014 jsme poslali do programu Erasmus+ naši projektovou žádost zaměřenou na vzdělávání učitelů v zemích EU, která nese název ,,Kvalitní učitel znamená vzdělaný žák“. Doufali jsme, že uspějeme, ale bohužel náš projekt nebyl v prvním kole schválen, i když bodové hodnocení bylo vysoké. Ale bylo zřejmé, že dostaly přednost projekty málo nákladné a s malým počtem mobilit. Proto jsme byli překvapeni a velice potěšeni, když jsme dostali zprávu, že projekt byl dodatečně schválen 14. 10. 2014. Přečíst celý článek…

Napsali o nás - Cizí jazyky s Erasmem+

Noviny

(Noviny ECHO, 8. 4. 2016)

S Erasmem+ za roboty do Portugalska a za metodikou do Anglie

Jiráskovo gymnázium v Náchodě se zapojilo do projektu Erasmus+ a získalo grant umožňující pedagogům vycestovat do zahraničí na jazykové i odborné kurzy, a tak si rozšířit své jazykové i odborné znalosti. Následují zkušenosti tří pedagogů, kteří výše popsané možnosti v minulém roce využili. Přečíst celý článek…

Projektová zpráva: Fortbildungskurs für Deutschlehrer

Ve dnech 4.1. – 15.1.2016 jsme se zúčastnily mezinárodního kurzu pro vyučující němčiny. Kurz byl pořádán jazykovou školou DID v Berlíně. Hlavní město SRN jsme si vybraly záměrně proto, že jsme od sjednocení Německa v roce 1990 Berlín nenavštívily. Východní Berlín jsme znaly jenom z mládí. Cestovaly jsme autobusem, neboť toto spojení bylo jednoznačně nejjednodušší. Ubytování jsme měly zajištěno v hostelu A&O Hauptbahnhof v centru Berlína, do školy nám cesta trvala městskou dopravou 10 minut. Přečíst celý článek…

Erasmus+ ve Skotsku

Ve dnech 3. 10. – 17. 10. 2015 jsme se v rámci projektu Erasmus+ zúčastnily Language and Methodology Refresher Course v Edinburgh School of English. Přečíst celý článek…

Erasmus+ aneb za celoživotním vzděláváním do Madridu

Ve dnech 21. – 25. září 2015 jsem se zúčastnil mezinárodního kurzu pro vyučující španělštiny. Kurz pořádala známá jazyková škola Tandem Escuela Internacional Madrid, a jak již název napovídá, strávil jsem týden v hlavním městě Španělska. Přečíst celý článek…

Erasmus+ Malta

Na začátku školního roku 2015/2016 jsme měly možnost zúčastnit se dvoutýdenního kurzu s názvem Praktická metodologie angličtiny , který se pořádal na Maltě ve městě St Julians ve škole ACE English, která se zaměřuje na moderní technologie ve výuce. Přečíst celý článek…

Erasmus+ - Exeter – English

Ve dnech 14. - 25. září 2015 jsme měly v rámci projektu Erasmus+ možnost navštívit hlavní město hrabství Devon Exeter. Město se 125.000 obyvateli spojuje výhody velkoměsta s možností relaxace na rozsáhlých zatravněných březích řeky Exe. Přečíst celý článek…

Erasmus+: Design Learning Scenarios for Educational Robotics

V rámci projektu Erasmus+ jsem měl možnost se zúčastnit kurzu Design Learning Scenarios for Educational Robotics v portugalském Lisabonu. Přečíst celý článek…

Ivana Matěnová - zpráva z mobility Erasmus+

V červenci 2015 jsem absolvovala pobyt s jazykovým zaměřením ve Velké Británii. Cílem této mobility bylo zlepšení mých jazykových dovedností tak, abych byla schopna v odborných předmětech (biologie a matematika) použít prvky angličtiny a lépe tak připravit zájemce o tyto předměty na jejich budoucí studium na vysoké škole. Na tento první jazykový kurz by měl navazovat kurz CLIL, který by mne měl vybavit metodicky. Přečíst celý článek…

Erasmus+: přípravné jazykové kurzy na mobility

V rámci projektu Erasmus+ „Kvalitní učitel znamená vzdělaný žák“ mají učitelé nejazykových aprobací možnost se zúčastnit jazykové přípravy na jejich budoucí mobility. V prvním roce našeho projektu se učitelé zúčastnili následujících kurzů. Přečíst celý článek…

Erasmus+, kurz Intensive English including British Culture and Literature

Ve dnech 22.6. - 3.7. 2015 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnil kurzu Intensive English including British Culture and Literature v jedné z poboček celosvětově známé americké jazykové školy Kaplan. Škola se nacházela v centru Londýna na Leicester Square, což mi dalo možnost každý den po výuce navštívit známé londýnské památky a také si užívat ruch velkoměsta. Přečíst celý článek…

Erasmus+- Španělsko - Valencie

Poslední dva srpnové týdny jsem měla možnost zúčastnit se dvoutýdenního kurzu pro učitele ve Valencii v rámci programu celoživotního vzdělávání Erasmus+. Nebyla to moje první zkušenost s výjezdem na podobný zahraniční kurz, v předchozích letech jsem získala stipendia na kurzy v programech Comenius a Grundtwig v Salamance, Granadě a Seville. O to víc pro mě byl důležitý výběr vhodného kurzu v dobré jazykové škole. V rámci programu můžete využít služeb agentury, která vám vše zařídí, můžete hledat v databázi kurzů, ale já jsem tentokrát dala na osobní doporučení bývalé studentky našeho gymnázia, která v této jazykové škole absolvovala kurz v loňském roce a teď již můžu říct, že jsem udělala dobře. Přečíst celý článek…

Kurz v Londýně v rámci programu Erasmus+

V červnu jsem se v rámci programu Erasmus + zúčastnil kurzu zaměřeného na britskou kulturu Přečíst celý článek…

Erasmus+ - Irsko

V letech 2014-2016 se naše gymnázium zapojuje do programu Erasmus+. Jako první jsem využil možnosti vyjet na dvoutýdenní vzdělávací kurz v hlavním městě Irska. Škola se nacházela v centru Dublinu a byla zaměřena na celoplošnou výuku anglického jazyka. Dopoledne jsem po předchozí domluvě s vedením školy absolvoval tradiční výuku obecného anglického jazyka s důrazem na konverzaci a zlepšení porozumění. Celkem do hloubky jsme probírali i gramatiku a obohacovali jsme si slovní zásobu. Práce nás čekala i doma ve formě domácích úkolů a esejí. Za velký přínos považuji také možnost sdílet své didaktické zkušenosti s místními učiteli, ale také s ostatními studenty školy, kteří byli pedagogicky zaměřeni. Přečíst celý článek…

JOB SHADOWING V DOLNOSASKÉM GEORGSMARIENHÜTTE

V letech 2014-2016 se naše gymnázium zapojuje do programu EU Erasmus+. Jeho součástí jsou aktivity v rámci projektu Kvalitní učitel znamená vzdělaný žák. Aktivita job – shadowing nám umožnila na krátkou dobu navštívit partnerské gymnázium Oesede v německém městě Georgsmarienhütte v Dolním Sasku a získávat zkušenosti při stínování práce našich zdejších kolegů. S hostitelskou školou jsme předem stanovili cíle, náplň, práva i povinnosti a před zahájením mobility sepsali dohodu mezi účastníky a vysílající i přijímací stranou. Komunikace probíhala převážně pomocí e-mailu, Skype a telefonicky. Přečíst celý článek…

Napsali o nás - Jiráskovo gymnázium je v programu Erasmus

Náchodský deník, 17. 3. 2015

(Náchodský deník, 17. 3. 2015)Copyright 2007 www.clickmedia.cz - tvorba www stránek a webdesign. Tento web používá redakční systém Clips.

Prohlášení o přístupnosti | Poslední aktualizace webu: 18.02.2018