česky english deutsch

Jiráskovo gymnázium » Předměty a výuka » ChemieDen her v chemii aneb hrátky s chemií

Ve čtvrtek 21. prosince si mohli studenti nižšího gymnázia pod vedením zkušenějších studentů vyšších ročníků vyzkoušet množství zajímavých experimentů a zasoutěžit si. Mohli si vyrobit šumivé bomby do koupele, pozorovat vznik krystalů, vyzkoušet tajné písmo, vyrobit vánoční ozdobu atd. Nechyběly ani demonstrační pokusy jako je oblíbená sloní zubní pasta, smrt gumového medvídka, luminiscence, bengálské ohně a jiné exotermické pokusy. V soutěži Riskuj si ověřili své znalosti a získali nové informace ze světa chemie. Nejlepší skupiny byly odměněny věcnými cenami a na všechny čekala sladká odměna. Přečíst celý článek…

Třetí, páté a šesté místo v krajském kole CHO kat. A

Na Univerzitě v Pardubicích se v sobotu 9. 12. konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie A. Naši školu reprezentovali Přečíst celý článek…

Kvarta v Ostravě !!!

Naše třída 4.V vyhrála díky úspěchu v soutěži U6 vstup do jednoho z IQ parků či hvězdáren v ČR. Jelikož se nám většina těchto center zdála již dost „profláknutá“, rozhodli jsme se pro výlet do Ostravy, města s dlouholetou hutnickou a těžební historií. Přečíst celý článek…

Exkurze na čističku odpadních vod

V úterý 24. 10. absolvovala třída 6.V exkurzi na čističku odpadních vod. Celý provoz čističky Přečíst celý článek…

Den se zábavnou chemii

V pondělí 26. 6. 2017 jsme s Pavlínou Knapovskou (6.V), Lucii Tučkovou (3.B) a Katkou Jakušovou (3.B) připravily pro děti z MŠ a žáky ze ZŠ v Havlovicích zajímavý den s chemii. Přečíst celý článek…

Krajské kolo Chemické olympiády kat.B

V sobotu 29. 4. 2017 na chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice proběhlo krajské kolo Chemické olympiády kategorie B. Přečíst celý článek…

Chemická olympiáda kat.C

V sobotu 8.4.2017 se na nové budově Přírodovědecké fakulty Univerzity v Hradci Králové uskutečnilo krajské kolo Chemické olympiády kat.C. Pozvání reprezentovat naši školu obdrželi dva studenti - Jakub Ježek (5.W ) a Tomáš Hak ( 2.B ). Společně s dvaceti dalšími chemiky plnili úkoly praktické i teoretické časti na téma redoxní děje. Tomáš se umístil na pěkném šestém místě a Jakub obsadil devátou příčku. Oběma studentům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Vytisknout tento článek …


Vítězství v krajském kole Chemické olympiády

Jiráskovo gymnázium po roce opět první v kraji Přečíst celý článek…

Vítězství v okresním kole Chemické olympiády

Dne 3.3.2017 se konalo na Jiráskově gymnáziu okresní kolo Chemické olympiády kat.D. Celkem soutěžilo šestnáct žáků. Naši školu reprezentovalo sedm žáků, dvě dívky a pět chlapců. Nejprve soutěžící řešili úlohy teoretické části. Témata úkolů byla zaměřena na chemii cukrů, barevných pigmentů, řešení chemických rovnic a chemických výpočtů. V praktické části žáci určovali zbarvení méně známého Yamadova univerzálního indikátoru v roztocích s různým pH. Na základě odstínu indikátoru potom identifikovali neznámé vzorky. Naši studenti v soutěži vynikli. Získali jsme první čtyři místa. První místo vybojoval Tomáš Heger (3.V), druhé místo získal Jaroslav Grulich (4.V) ,třetí místo obsadil Matyáš Háze (4.W). Těsně pod stupni vítězů skončila Štěpánka Mazurová (4.V). Na dalších místech skončili Oluša Gajdošová ( 4.V - osmá) , Michael Obst ( 4.V - devátý) a Jan Pěček (4.W – třináctý). Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy. Poděkování patří také Simoně Horkelové, Lucii Lemfeldové, Janě Tomkové a Davidu Lukáškovi za pomoc v průběhu soutěže. Organizátorky okresního kola Helena Karásková a Hana Zikmundová

Vytisknout tento článek …


olympiada 1


olympiada 2


olympiada 3


Kouzelnické dopoledne v mateřské školce

První den jarních prázdnin jsme navštívily s Lucii Tučkovou z 3.B děti v mateřské školce v Libňatove. Začal jim masopustní týden a my jsme ho zahájily kouzelnickým pondělím. Přečíst celý článek…

Chemiklání 2017

Dne 10. 2. 2017 se na chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice konal druhý ročník soutěže Chemiklání. Přečíst celý článek…

Druhé místo v krajském kole CHO kat. A

V sobotu 10. 12. se na Univerzitě v Pardubicích konalo krajské kolo Chemické olympiády kat. A... Přečíst celý článek…

Exkurze - Rubena a.s. Náchod

V pátek 11. listopadu třída 4.B absolvovala exkurzi v společnosti Rubena a.s. Náchod. Táto společnost je tradičním českým výrobcem pryžových Přečíst celý článek…

Přednáška na téma Nukleární medicína a radiofarmaka

V pátek 7.10. si studenti chemického semináře mohli druhou vyučovací hodinu Přečíst celý článek…

Exkurze na ČOV Náchod

Exkurze na čističku odpadních vod se stala součástí výuky chemie ve druhých Přečíst celý článek…

Chemický kroužek

Nově nabízíme otevření chemického kroužku. Zveme všechny chemické nadšence z tercií, kvart a případně i prvních ročníků. Na programu budou zajímavé pokusy, přípravy různých látek a laboratorní techniky. Zájemci se mohou hlásit v kabinetu chemie u prof. Hany Zikmundové do 27.9.2O16. V případě vašeho zájmu by kroužek začal od října a scházeli bychom se každou středu od 14:15 do 15:45. Termín by se upřesnil po domluvě.

Autor: Hana Zikmundová

Vytisknout tento článek …


Vítězství v krajském kole Chemické olympiády

Dne 2.4.2016 se konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie D. Naši školu reprezentovali tři soutěžící. Skvělé první místo vybojovala Monika Vydláková(4.V). Na výborném třetím místě se umístil Jakub Ježek(4.W) a pěkné sedmé místo získala Kamila Dědková(4.V). Všem blahopřejeme , děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Autor: Hana Zikmundová

Vytisknout tento článek …


S panem Kořínkem za kořeny pivovarnictví

V úterý 19.2.2016 se naše třída 4.A zúčastnila dlouho očekávané exkurze do náchodského pivovaru Primátor, kterou nám zařídila paní učitelka RNDr.Veronika Balcarová. Po příchodu jsme byli přivítáni místním obchodním sládkem, panem Pavlem Kořínkem, který nás následně celým areálem pivovaru provedl a podal nám spoustu zajímavých, nových informací o pivovarnictví. Přečíst celý článek…

Hodina moderní chemie

Ve dnech 26. a 27. listopadu 2015 předvedly studentky doktorandského studia pražské VŠCHT na našem gymnáziu několik představení Hodiny moderní chemie. Pokusy a výklad prováděly ing. Petra Cinková a ing. Adéla Jeništová. Čtvrteční hodina plná napětí, chemických kouzel a překvapení nadchla všechny bez rozdílu věku. Představení zahájila soutěž v poznávání přírodních vonných esencí. Poté následovaly ukázky nečekaných barevných přeměn. Vrcholem byly atraktivní pokusy s pevným oxidem uhličitým a kapalným dusíkem. Hodina byla zakončena výrobou smetanové zmrzliny, kterou před zraky studentů jedna z lektorek vyrobila během několika minut. Následující den předvedly lektorky pro studenty chemických seminářů praktické ukázky metod forenzní analýzy. První část hodiny byla věnována daktyloskopii, následovaly pokusy ukazující zviditelňování krve a rozlišení krve lidské a zvířecí. Pro zpestření na závěr dobrovolníci rozeznávali podle pachu různé chemikálie. Tato dvoudenní akce ukázala studentům, že chemie nemusí být jen nudný a složitý předmět, ale může přinášet i mnoho zábavného poznání. Lektorkám patří velké poděkování za popularizaci chemie . Přečíst celý článek…

CHO kat. B

Stříbro z chemické olympiády Přečíst celý článek…

Chemická olympiáda kategorie C

V sobotu 26.dubna 2014 proběhlo na katedře chemie Univerzity Hradec Králové krajské kolo chemické olympiády pro 1. a 2. ročníky a jim odpovídající ročníky víceletého gymnázia. Naši školu odjeli reprezentovat Lenka Zikmundová ( 6.V ) a Petr Roztočil ( 1.B ). Úlohy letošního ročníku byly zaměřeny především na " bazénovou chemii ". Lenka se umístila na velmi pěkném pátém místě a Petr obsadil místo třinácté. Oběma gratulujeme a přejeme hodně sil do dalších ročníků chemické olympiády.

Vytisknout tento článek …


Okresní kolo Chemické olympiády kat. D

Dne 21. 3. 2014 proběhlo na našem gymnáziu okresní kolo Chemické olympiády kat. D. Soutěžilo celkem 15 žáků ze šesti škol. V teoretické části žáci řešili úlohy zaměřené na korozi kovů, reakce solí a důkazové reakce plynů. V praktické části žáci stanovovali koncentraci kyseliny sírové pomocí titrace odměrným roztokem hydroxidu sodného. Naši studenti si vedli velmi dobře. Na výborném 2. místě se umístil Vojtěch Mervart (4.W), 3.místo obsadil Benjamin Sichrovský (3.V), 5. místo patří Janě Tomkové (3.W), na 10. místě se umístil Martin Mervart (4.V) a 13. byla Pavla Brátová (3.V). Studentům děkujeme za reprezentaci školy, Vojtovi Mervartovi a Benjaminu Sichrovskému přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Autor: Hana Zikmundová

Vytisknout tento článek …


Krajské kolo Chemické olympiády kat.B

Dne 11.1.2014 se na půdě Univerzity Pardubice konalo Krajské kolo Chemické olympiády kat.B. Soutěže se zúčastnilo šest studentů našeho gymnázia. Na výborném druhém místě se umístil Timotej Mareš (5.V), pěkné čtvrté místo získala Lenka Zikmundová (6.V), šestá byla Kristýna Smolová (7.V), sedmé místo obsadil Aleš Král (7.W), devátá byla Kristýna Beranová (3.A) a desátý se umístil Michal Prokop (7.V). Celkem se soutěže zúčastnilo 13 studentů. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy

Autor: Hana Zikmundová

Vytisknout tento článek …


CHO kat.C

Po jarních prázdninách se uskutečnilo školní kolo CH O kat.C ( 1. a 2. ročníky, kvinty a sexty ). Zajímavé úlohy přilákaly k řešení celkem 33 studentů. A opět se soutěžilo v kole teoretickém, praktickém a vše bylo zakončeno testem. Na prvních třech místech se umístili : Štěpán Štěpán ( 6. V ), Zikmundová Lenka ( 5.V ) a Prokop Michal ( 6. V ).

Lenka a Michal odjeli reprezentovat naši školu do krajského kola, které proběhlo v sobotu 6.4.2013 na katedře chemie Univerzity Hradec Králové. 3. místo obsadila Lenka Zikmundová a Michal Prokop se umístil na místě osmém.

Blahopřejeme a všem zúčastněným přejeme spoustu dalších úspěchů v klání na poli chemickém.

Vytisknout tento článek …


Návštěva MBÚ na Novém Hrádku

17.05.2011

Návštěva MBÚ na Novém Hrádku Přečíst celý článek…

Přírodovědný KLOKAN 2010/2011

24.10.2010

Dne 20.10.2010 se konala soutěž Přírodovědný Klokan. Přečíst celý článek…

Vánoční den her v chemii

Vánoční den her v chemii…. aneb jaké to tam vlastně bylo? Přečíst celý článek…

WWW stránky věnované CHEMII

Na adrese chemie.gymnachod.cz naleznete stránky věnované výuce CHEMIE na našem gymnáziu.

Související odkazy:
Copyright 2007 www.clickmedia.cz - tvorba www stránek a webdesign. Tento web používá redakční systém Clips.

Prohlášení o přístupnosti | Napište nám | Poslední aktualizace webu: 22.01.2018